Àrees d'especialització

T'escoltem, et guiem i t'acompanyem en tot el procés

FAMÍLIA

Guarda i aliments

Divorcis

Divisió i liquidació del règim matrimonial

Modificacions de mesures

Filiacions

Incapacitacions

Convenis i acords extrajudicials

IMMOBILIARI

Compravendes

Arres

Arrendaments

Hipotecari

Revisió i negociació de contractes immobiliaris

Reclamacions per incompliments

Desnonaments

Recuperació de la possessió (ocupació)

Comunitats de propietaris

CIVIL GENERAL

Reclamacions de crèdits

Concurs de persona física (segona oportunitat)

Herències

Contractacions

Reclamacions per incompliment contractual

Impagaments

SOCIETARI

Assessorament societari gral.:

 

Dret Societari

Conflictes entre socis

Contractual

Responsabilitat dels administradors

Compravenda d'accions

Competència deslleial